Studiemiljøundersøgelsen

FORMÅL

Studiemiljøundersøgelsen er en undersøgelse af de studerendes vurdering af det psykiske, fysiske og æstetiske studiemiljø i medfør af undervisningsmiljøloven.

Undersøgelsen bygger på teorier omkring arbejdsmiljø, stress og læring, og måler på systematisk vis en lang række parametre inden for disse områder og afdækker deres sammenhæng med de studerendes trivsel og belyser således udfordringerne i et akademisk læringsmiljø. Da AU igangsatte den første studiemiljøundersøgelse i 2007, valgte man ikke alene at minimumsopfylde loven, men i stedet at foretage en grundig analyse af det psykiske studiemiljø i bred forstand. 

Dokumentation

Studiemiljøundersøgelser:


Opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 2011: