Uddannelsesevaluering

FORMÅL

Som led i kvalitetsarbejdet på AU gennemføres en årlig status på kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelser samt en uddannelsesevaluering hvert femte år. Disse to uddannelseskvalitetsprocesser danner rammen om en systematisk og løbende dialog. Den årlige status på kvalitetsarbejdet er mindre omfattende end uddannelsesevalueringen og involverer færre aktører.

Den årlige status har til formål dels at give et systematisk helhedseftersyn af hver enkelt uddannelse med henblik på fortsat udvikling, dels at sikre en opfølgning på tidligere iværksatte udviklingsinitiativer, herunder forrige årlige status eller uddannelsesevaluering.

Uddannelsesevalueringen involverer også eksterne aktører og har til formål at give en dybere og bredere vurdering af de enkelte uddannelsers kvalitet med henblik på fortsat udvikling.