Undervisningsevaluering

FORMÅL

AU gennemfører systematiske undervisningsevalueringer. Disse understøttes af de fastsatte fælles rammer for undervisningsevalueringer i forhold til principper, omfang og form, hyppighed samt opfølgning.

Undervisningsevalueringer er et vigtigt redskab med henblik på at skabe en fælles dialog og et fælles ansvar for gode undervisningsforløb. Det er derfor helt centralt for AU at inddrage de studerende og undervisernes vurdering af undervisningen i arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle såvel enkelte fagelementer som uddannelsernes faglige profil. De studerende kan bidrage med en vurdering af, om undervisningen fagligt, pædagogiskdidaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse giver mulighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er indeholdt i læringsmålene, og som vil blive honoreret til eksamen.

Med virkning fra foråret 2016 er der implementeret en fælles platform til afvikling af undervisningsevalueringer baseret på spørgeskemaer. Platformen sikrer, at alle undervisningsevalueringsspørgeskemaer indeholder tre obligatoriske spørgsmål. Disse er fastsat af Udvalget for Uddannelse. Platformen giver endvidere mulighed for at supplere med lokalt valgte spørgsmål.