Formål med kvalitetsarbejdet

Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelses-området for hele universitetet og på tværs af de forskellige niveauer og hovedområder.

Kvalitetspolitikken indeholder dels universitetets overordnede vision samt principper for arbejdet med kvalitet dels en række målsætninger for dette kvalitetsarbejde. Kvalitetspolitikken skal understøtte Aarhus Universitets strategi på uddannelsesområdet samt medvirke til at sikre og videreudvikle uddannelserne på Aarhus Universitet.

Kvalitetssystemet skal levere dokumentation for Aarhus Universitets uddannelsesaktiviteter samt medvirke til at uddannelsesledelsen og studienævnene på et solidt grundlag kan træffe beslutninger med henblik på at videreudvikle kvaliteten af universitetets uddannelser.

Kvalitetsarbejdet er defineret som de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af universitetets indsats på uddannelsesområdet.