Lukning af uddannelser

Lukning af en uddannelse kan ske efter anmodning fra dekanen med godkendelse af rektor.

Uddannelsesudvikling og -kvalitet(UUK) i AU Uddannelse sagsbehandler processen omkring lukning af en uddannelse.

Anmodningen fra dekanen stiles til rektor og sendes til UUK. Anmodningen skal indeholde de oplysninger, som Styrelsen for Videregående Uddannelser har brug for i forbindelse med lukning af en uddannelse. Se brev fra Styrelsen. UUK står til rådighed for sparring ift. proces og indhold ift. anmodningen.

UUK sender anmodningen i høring i Udvalget for Uddannelse i to uger og udarbejder herefter en indstilling til rektor. Rektor behandler anmodningen samt indstilling, hvorefter UUK sender rektors svar til dekanen. Herefter orienterer UUK bredt om lukningen af uddannelsen; både internt og eksternt til Styrelsen og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Styrelsen har fastsat en årlig frist for indsendelse af anmodning om lukning af uddannelser.

Anmodningen skal indsendes når der er truffet beslutning om at lukke en given uddannelse, og ikke når uddannelsen er afviklet. Dette skyldes, at Styrelsen har kompetence til at "godkende" afviklingsplanen og hermed sikre at de studerendes rettigheder overholdes.

For fristen 16. september 2019 er den interne tidsplan således:

Intern procesplan 2019

Tidspunkt

Indhold

Deltagere

5. august 2019

 

Ved ønske om sparring på ansøgningen fremsender fakultetet udkast til anmodning om lukning til Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

Planer for konkret sparring aftales med Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

Fakultetet, Uddannelsesstrategisk Sekretariat

 

12. august 2019

 

Fakultetet fremsender anmodning om lukning til Uddannelsesstrategisk Sekretariat.  Anmodningen er udarbejdet efter gældende krav og godkendt af Dekanen.

Fakultetet, Uddannelsesstrategisk Sekretariat

14.-28. august 2019

Uddannelsesstrategisk Sekretariat sender anmodningen i høring til Udvalget for Uddannelse (to ugers skriftlig høring).

Udvalget for Uddannelse

28. august 2019

Fakultetet orienteres om høringssvar

Fakultetet

4. september 2019

Frist for fremsendelse af justeret anmodning til Rektor- herunder færdig ansøgning til Styrelsen (sendes til Uddannelsesstrategisk Sekretariat).

Uddannelsesstrategisk Sekretariat udarbejder samlet indstilling til Rektor

Fakultetet, Uddannelsesstrategisk Sekretariat

9. september 2019

Uddannelsesstrategisk Sekretariat fremsender anmodning samt indstilling til Rektor til godkendelse.

Rektor, Uddannelsesstrategisk Sekretariat

16. september 2019

Ansøgningsfrist til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Efterår 2019

Forventet afgørelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse

 

424822 / i40