Sammenlægning af uddannelser

AU har mulighed for at sammenlægge eksisterende uddannelser uden prækvalifikation, såfremt initiativet godkendes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Forud for ansøgning i Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal initiativet godkendes på AU i overensstemmelse med den interne proces herfor.

Af den interne procesbeskrivelse fremgår tidsplaner mm.

1430198 / i40