Ressourcerum for nye og eksisterende uddannelser

I maj 2013 blev den nye lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget.

Ud over institutionsakkreditering omhandler loven, at eksisterende uddannelser ved videregående uddannelsesinstitutioner skal akkrediteres efter en turnusplan, indtil institutionen er i gang med eller har opnået positiv institutionsakkreditering.

Desuden skal nye uddannelser og udbud gennemgå prækvalifikation og evt. uddannelsesakkreditering (afhængig af afgørelse på institutionsakkreditering) inden oprettelse.

Under punkterne til venstre finder du praktiske oplysninger vedrørende prækvalifikations- og akkrediteringsprocessen på Aarhus Universitet, formkrav til ansøgninger og dokumentationsrapporter, turnusplaner, interne procesplaner, milepælsplan m.v..

Resultater

Oversigter over afgørelser for akkreditering og godkendelse af uddannelser på Aarhus Universitet