Nye uddannelser og udbud

Nye uddannelser skal godkendes ved prækvalifikation i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Denne godkendelse er betinget af en positiv institutionsakkreditering. Aarhus Universitet opnåede en positiv institutionsakkreditering i december 2018 og skal genakkrediteres i november 2024.

To gange årligt er der ansøgningsfrist for nye uddannelser, udbud og Erasmus Mundus-uddannelser med udbud i Danmark ved styrelsen. Disse frister ligger hhv. den 1. februar og den 15. september. Følgende to tidslinjer illustrerer de væsentligste nedslagspunkter for processerne:

Ansøgningsfrist 1. februar (1½ års varighed):

 

Ansøgningsfrist 15. september (2 års varighed):

Intern proces forud for ansøgning

Forud for indsendelsen af ansøgninger til styrelsen følger AU en intern procedure. I denne procedure foretager Universitetsledelsen i foråret en samlet strategisk drøftelse af uddannelsesporteføljen og nye uddannelsesinitiativer - og i efteråret blot af nye uddannelsesinitiativer.

I forbindelse med Universitetsledelsens samlede strategiske drøftelse udfylder fakulteterne et strategipapir. Her beskrives de strategiske rammer for fakulteternes uddannelsesportefølje og hvilke uddannelsesinitiativer, fakulteterne planlægger at igangsætte. Derudover beskrives, hvorvidt der er ændringer i fastsættelsen af studiepladser, og hvordan ændringerne knytter sig til den overordnede strategiske ramme for uddannelsesporteføljen. Skabelonen til fakultetsstrategipapiret kan findes i menuen til højre under "Skabeloner".

Efter denne drøftelse behandles uddannelsesinitiativerne med en intern ansøgning i Uddannelsesudvalget, før de bliver sendt til formel godkendelse i Universitetsledelsen. Derefter indsendes en endelig ansøgning om prækvalifikation til styrelsen. Skabeloner til prækvalifikationsansøgning om nye uddannelser og nye udbud kan ligeledes findes i menuen til højre under "Skabeloner". Bemærk, at disse skabeloner også fungerer som materiale til den interne proces på AU.

Følgende tidsplaner indeholder de detaljerede milepæle for ansøgningsprocesserne i 2022 og 2023: 

Tidsplan for nye uddannelser og udbud i 2022 (ansøgningsfrist 1. februar 2022 og 15. september 2022)

Tidsplan for nye uddannelser og udbud i 2023 (ansøgningsfrist 1. februar 2023 og 15. september 2023)