Kønsbias i forskning - projekter

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde har i 2018 støttet fem projekter, der belyser kønsbias i forskning.

1. Gender and Networks in Early-career Academic Advancements vil undersøge, hvilken rolle kønsforskelle spiller i de netværk forskere indgår i – og hvordan det påvirker deres karrierer. Konklusionerne fra den undersøgelse skal bruges til at skabe opmærksomhed om kønsbias i netværk – og til at formulere en strategi, der skal afmontere disse. Bag projektet står en gruppe forskere fra Dansk Center for Forskningsanalyse. I projektet deltager forskere fra BSS, Arts og ST.

2. Building platforms for women and girls in science vil igennem en række events sætte fokus på kvinder i forskning - og bygge netværk imellem disse. Samtidig vil projektet vække nysgerrighed blandt yngre generationer af potentielle kvindelige forskere. Projektet bygger oven på den allerede etablerede platform Women and Girls in Science. I projektet deltager forskere fra Arts, Health og ST.

3. The Gender Bias in Research: C3 - Course, Coaching and Conference: AU Junior Researcher Association (JRA) har fået bevilget midler til at etablere et kursus, hvor kvindelige forskere vil hente råd til, hvordan man overvinder kønsbias. Projektet vil også give kvindelige mulighed for at få karrievejledning af en coach. Og endelig vil der som en del af projektet blive afholdt en konference om kønsbias og hvordan de overvindes. I projektet deltager forskere fra alle fakulteter igennem JRA.

4. Mapping the female perspective vil se nærmere på, hvordan kvindelige forskere på AU betragter dem selv i mands-dominerede forskermiljøer – og hvordan de beskriver årsagerne til, at de forlader forskertilværelsen. Projektet tager udgangspunkt i det såkaldte ”leaky pipeline”-fænomen – der dækker over, at det er mere sandsynligt, at kvinder forlader forskning end mænd. I projektet deltager forskere fra Arts og BSS.

5. Gender and Representation in Research vil undersøge, hvordan erhvervsmæssige roller er forbundet med kønsstereotype træk. Mere præcist vil projektet undersøge, om mandlige forskere betragtes som bedre egnet til en akademisk karriere end deres kvindelige kollegaer. I projektet deltager forskere fra Arts. 

 

1441018 / i40