FP9 Task Force

Formål

Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer (UFFE) har nedsat en task force for at sikre formuleringen af AU's holdninger i forhold til det kommende EU-rammeprogram fra 2021, FP9. 

Arbejdsgruppen skal sikre en bred og aktiv AU-inddragelse i udviklingen af det kommende rammeprogram. UFFE's vicepræsident er tilknyttet taskforcen og er forbindelsesledet til UFFE.

Det er udvalgets og universitetsledelsens overordnede ønske,

  • at task forcen lægger særlig vægt på at fremme programmerne i den nuværende excellence-søjle,
  • at task forcen på tværs alle programmer arbejder for at fremme excellent, grundlagsskabende forskning som et afgørende element i den samlede innovationskæde og
  • at task forcen arbejder for, at AU’s forskningskompetencer tilgodeses bedst muligt inden for alle søjler i det kommende rammeprogram.

Se udvalgets kommissorium

Medlemmer: