Universitetsledelsen

Universitetsledelsen er en enhedsledelse og varetager den daglige ledelse af Aarhus Universitet inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt dekanerne for de fem fakulteter ved Aarhus Universitet.  


Arnold Boon

Universitetsdirektør Rektorsekretariatet

Berit Eika

Prorektor Rektorsekretariatet

Thomas Pallesen

Dekan Dekanatet, Aarhus BSS

Lars Bo Nielsen

Dekan, professor Dekanatet, Health

Lars Henrik Andersen

Professor Institut for Fysik og Astronomi