Regelgrundlag for valget

Universitetsloven

Overordnede regler om, at der på et universitet skal være en bestyrelse, et antal akademiske råd, et antal ph.d.–udvalg samt et antal studienævn.

Universitetsloven beskriver også generelle principper for, hvordan disse vælges.

Se universitetsloven her

Valgregler

Samlede regler for afvikling af valg på AU.

Se valgreglerne for Aarhus Universitet

Aarhus Universitetets vedtægt

Indeholder regler om valg af bestyrelsen, akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn.

Se vedtægt for Aarhus Universitet

Valgcirkulære

Valgcirkulæret handler om det årlige, ordinære valg og indeholder bl.a. en oversigt over, hvad der er valg til, og hvem der er på valg det pågældende år.