Valgsekretariatet

Funktion

Valgsekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Valgudvalget. Valgsekretariatet forestår den administrative afvikling af valg, ordinære såvel som suppleringsvalg, dels til universitetets bestyrelse, dels til akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn for de 5 fakulteter.

Charlotte Holmer Kirk

HR-Supporter AU HR - Udvikling & Arbejdsmiljø