Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Universitetsvalg Tidsplan for universitetsvalget

Tidsplan efteråret 2019

Tidsplan for valg i efteråret 2019 på Aarhus Universitet

Fredag 16. august 2019

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 19. august – mandag 9. september 2019

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 17. september 2019

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 18. - fredag 20. september 2019

Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Tirsdag 1. oktober 2019

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 4. oktober - mandag 7. oktober 2019

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Fredag 11. oktober 2019 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Mandag 14. - onsdag 16. oktober 2019

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Torsdag 17. oktober 2019 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Mandag 28. oktober 2019 kl. 16.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 28. oktober - onsdag 30. oktober 2019

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 1. – mandag 4. november 2019

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Søndag 3. november 2019

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 6. november 2019 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 7. – fredag 8. november 2019

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 7. - fredag 8. november 2019

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 11. november kl. 9.00 – torsdag 14. november 2019 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 15. november 2019

Optælling af valg. 

Mandag 18. november – onsdag 20. november 2019

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Torsdag 28. november 2019 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Lørdag den 1. februar 2020

Nyvalgte tiltræder.

369471 / i40