Tidsplan for universitetsvalget

Der er fastsat følgende frister for opstilling, indsigelser, stemmeafgivelse mv. for valg til ledende organer.

Fredag 14. august 2020

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 17. august – mandag 7. september 2020

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 15. september 2020

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 16. - fredag 18. september 2020

Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 1. oktober 2020

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 2. - mandag 5. oktober 2020

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Fredag 9. oktober 2020 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Mandag 12. - onsdag 14. oktober 2020

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Mandag 19. oktober 2020 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 23. oktober 2020 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 26. oktober - onsdag 28. oktober 2020

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 30. oktober – mandag 2. november 2020

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Søndag 1. november 2020

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 4. november 2020 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 5. – fredag 6. november 2020

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 5. - fredag 6. november 2020

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 9. november kl. 9.00 – torsdag 12. november 2020 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 13. november 2020

Optælling af valg.

Mandag 16. november – onsdag 18. november 2020

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Torsdag 26. november 2020 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Mandag den 1. februar 2021

Nyvalgte tiltræder