1. Rekruttering og studiestart

Nedenfor fremgår kvalitetspolitikkens delpolitik 1 samt målsætningerne for denne. Hver målsætning kan foldes ud for den fulde tekst. Under delpolitikken og de tilhørende målsætninger findes en liste over links til den dokumentation, der er særligt relevant for understøttelse af delpolitikken.

I højremenuen er der links til mere gennemgående dokumentation.

1. REKRUTTERING OG STUDIESTART

Aarhus Universitet har som mål at tiltrække velkvalificerede, talentfulde danske og internationale studerende. Aarhus Universitet vil fremme et bevidst og kvalificeret uddannelsesvalg og give de nye studerende en god overgang til studielivet på universitetet. De systematiske bestræbelser på til stadighed at arbejde med rekruttering og optagelse indebærer at:

1.1 Bevidst uddannelsesvalg

Såvel danske som internationale studerende får mulighed for at træffe et bevidst uddannelsesvalg på et velinformeret og sagligt grundlag ved at give dem kendskab til uddannelsernes indhold og krav samt viden om studielivet.

1.2 Kommunikation om uddannelser

Universitetets uddannelser kommunikeres til potentielle studerende under hensyntagen til universitetets strategiske målsætninger og samfundets behov.

1.3 En god studiestart

De studerende tilbydes en studiestart, der fremmer faglig integration, introduktion til akademiske færdigheder og understøtter et godt studiemiljø.

1.4 Undervisningsforudsætninger for de internationale studerende

De internationale studerende sikres kendskab til de sproglige, kulturelle og pædagogiske forudsætninger for undervisningen ved Aarhus Universitet.

1.5 Kandidatuddannelsesvalg særligt baseret på beskæftigelsesmuligheder

Såvel danske som internationale studerende får mulighed for at træffe et bevidst kandidatuddannelsesvalg på et velinformeret og sagligt grundlag særligt med henblik på beskæftigelsesmuligheder.