Information om corona

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fredag den 3. juli udsendt opdaterede retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Heri fremgår det blandt andet, at det fra august ”bliver muligt for de videregående uddannelsesinstitutioner at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem studerende i samme gruppe. Det skal give institutionerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en mere hensigtsmæssig måde.”

Aarhus universitetet vil den kommende tid vurdere, hvordan undervisningen til efteråret kan tilrettelægges i henhold til de nye retningslinjer.

Læs udmelding fra ministeriet

Opdateret 3. juli