INFORMATION OM CORONA

COVID-19-anbefalinger på Aarhus Universitet

NB! Denne side opdateres løbende.

Der er ikke længere COVID-19-restriktioner på de videregående uddannelser, som det fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding den 26. januar 2022.

For medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet betyder det konkret, at der ikke er krav om coronapas og mundbind/visir. Der er heller ingen begrænsninger for fremmøde, og alle opgaver, forskningsaktiviteter, undervisning, eksamener og studiestart kan gennemføres med fysisk fremmøde. Ligeledes kan både faglige og sociale arrangementer afholdes på universitetet.


Fokus på smitteforebyggelse

Aarhus Universitet bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og alle opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

Smitte og symptomer

Hvis en medarbejder eller studerende er testet positiv med COVID-19, har symptomer eller er kontakt til en smittet, skal man følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som kan tilgås via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Som medarbejder skal du som ved andre sygdomme følge AU’s almindelige retningslinjer ved sygefravær

Særlige forhold vedrørende risikogrupper

COVID-19 kategoriseres ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Dermed ligestilles COVID-19 med andre alment farlige sygdomme. 

Tilhører man en særlig risikogruppe, og er der særlige forhold, som gør sig gældende for den enkelte, skal man som medarbejder henvende sig til nærmeste leder, som i dialog med den enkelte foretager en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig. Er man studerende, kan man søge dispensation på almindelige vilkår.  

Rejser, udlandsophold og besøg fra udlandet

Aarhus Universitet følger myndighedernes gældende retningslinjer for indrejse i Danmark samt Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

For informationer målrettet universitetets internationale medarbejdere og gæster fra udlandet henvises til følgende hjemmeside: Coronavirus/covid-19 information for international staff at AU