INFORMATION OM CORONA

På grund af det høje smittetryk i samfundet, har Uddannelses-og Forskningsministeriet skærpet kravet om at holde afstand på en meter i undervisningen. Det betyder, at Aarhus Universitet ikke længere må fravige afstandskravet på én meter i forbindelse med undervisning på samme måde som hidtil. Det har betydning for, hvordan undervisningen afvikles resten af semestret. Medarbejdere er orienteret via mail, og alle studerende har modtaget denne udmelding fra universitetsledelsen.

Derudover forlængede regeringen den 25. september de nuværende restriktioner og anbefalinger, som også har betydning for universiteterne. De gælder nu frem til den 18. oktober. Det betyder for os på Aarhus Universitet, at: 

  • vi fortsat skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. 
  • der kan afholdes faglige møder og arrangementer både for og blandt studerende og medarbejdere, hvis de pågældende møder og arrangementer har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis - og i henhold til gældende forsamlingsforbud. Se mere under møder og arrangementer
  • der ikke kan afholdes sociale arrangementer på universitetet hverken for studerende eller medarbejdere.  

Siden er opdateret den 1. oktober 2020