2. Struktur og forløb

Nedenfor fremgår kvalitetspolitikkens delpolitik 2 samt målsætningerne for denne. Hver målsætning kan foldes ud for den fulde tekst. Under delpolitikken og de tilhørende målsætninger findes en liste over links til den dokumentation, der er særligt relevant for understøttelse af delpolitikken.

I højremenuen er der links til mere gennemgående dokumentation.

2. STRUKTUR OG FORLØB

Aarhus Universitet har som mål at udbyde uddannelser med faglig progression og studieaktivitet tilsvarende de ECTS, det samlede uddannelsesforløb er normeret til. Uddannelserne er opbygget således, at de studerende får mulighed for fleksibilitet samt mobilitet og dermed indflydelse på egen uddannelse med henblik på at styrke læring og motivation samt øge gennemførslen. De systematiske bestræbelser på til stadighed at arbejde med uddannelsernes struktur, undervisningsudbud og forløb indebærer at:

2.1 Uddannelsernes organisering og tilrettelæggelse

Uddannelserne er organiseret på en sådan måde, at der er faglig progression i det samlede forløb og tilrettelægges med fokus på at opfylde de specifikke læringsmål, forskningsbasering samt udvikling af generelle akademiske kompetencer.

2.2 Bevidst uddannelsesvalg gennem studiet

Uddannelsernes struktur, indhold og sammenhæng er kommunikeret til de studerende, således at de studerende på et velinformeret grundlag kan danne sig et overblik over relevante uddannelser og kurser og derved er i stand til at træffe kvalificerede valg gennem studiet.

2.3 Studieaktivitet og uddannelsernes normering

Uddannelsernes udbudte undervisning og krav til studieaktivitet er tilsvarende de ECTS, som uddannelserne er normeret til.

2.4 Meritpraksis

Der er en gennemskuelig og fleksibel meritpraksis i forhold til målbeskrivelser med henblik på at sikre fagligheden og styrke de studerendes mobilitet såvel nationalt som internationalt.