Beskæftigelsesundersøgelsen

FORMÅL

I overensstemmelse med AU's politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gennemfører AU systematisk undersøgelser om dimittendernes beskæftigelsessituation. Formålet med undersøgelserne er at opretholde en løbende dialog med universitetets dimittender med henblik på det løbende kvalitetsarbejde med uddannelsernes kvalitet og relevans. Undersøgelsen bidrager med viden om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og deres videre karriereforløb.

Der gennemføres undersøgelser blandt dimittender fra alle uddannelsestyper: professionsbachelor, kandidat, master, diplom (HD) og ph.d. Dog indgår bacheloruddannelser som udgangspunkt ikke, da størstedelen fortsætter på en kandidatuddannelse.

Indsamlingsmetoden og kadencen varierer for de forskellige uddannelsestyper på grund af hensyn til forskellige behov og populationsgrundlag, og fordi dimittender fra ordinære uddannelser indgår i en national undersøgelse, der gennemføres på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  • Professionsbachelor- og kandidatundersøgelsen gennemføres hvert 2. år for 1-2 års dimittender. Se mere om undersøgelsen her.
  • Master- og diplomundersøgelsen gennemføres hvert 3. år for de seneste to-tre årgange minimum et halvt år efter dimission.
  • Ph.d.-undersøgelsen gennemføres årligt for 1 års og 5 års dimittender.

På efter- og videreuddannelsesområdet (master og diplom) er der i højere grad fokus på uddannelsens betydning for jobsituation og karriere før og efter uddannelsen.

Dokumentation

Beskæftigelsesundersøgelsen på AU (aggregerede rapporter)