Eksamenssnyd

FORMÅL

AU har udarbejdet et regelsæt om disciplinære foranstaltninger over for studerende. Heraf fremgår det, at enhver ansat, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det til rektor. Se Aarhus Universitets regler af 1. april 2016 om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet og sagsbehandlingsportalen for yderligere information.

I forbindelse med kvalitetssikring registreres en række oplysninger om de enkelte sager blandt andet med henblik på udarbejdelse af et statusnotat. 

Dokumentation

Adgang til dokumentation kræver login.