Rekrutteringsundersøgelsen

FORMÅL

I rekrutteringsundersøgelsen evalueres konkrete rekrutteringstiltag, vejledningsindsatser samt eventuelt særlige indsatsområder på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommende studerende på AU.

Hensigten med undersøgelsen er at få et grundlag for at udvikle og prioritere den nationale og internationale rekrutteringsindsats. I forbindelse med dette bidrager rekrutteringsundersøgelsen med viden om, hvordan kommende studerende søger informationer og benytter vejledningstilbud samt viden om ansøgernes uddannelsesvalg.