Korrespondance med Danmarks Akkrediteringsinstitution

For at korrespondancen med Danmarks Akkrediteringsinstitution vedrørende akkrediteringen forløber så smidigt som muligt, har Danmarks Akkrediteringsinstitution to indgange til universitetet: 1) via den centrale kontaktperson, og 2) via en kontaktperson på fakultetet.

Overordnet set, skal information, der har strategisk/politisk interesse, og information, der med fordel kan bruges til videndeling på tværs af hovedområderne, fortsat formidles mellem den centrale kontaktperson og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Information af praktisk karakter, som f.eks. planlægning af panelbesøg, og fagspecifik information, f.eks. supplerende spørgsmål til akkrediteringsrapporter, foregår mellem kontaktpersonen på fakultetet og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Kopimodtagere og journalisering

For at både fakulteterne og Uddannelsesstrategisk Sekretariat altid kan holde øje med bevægelserne i sagen skal al relevant korrespondance journaliseres på den samme journalsag. Foreløbig vil det være den centrale kontaktperson, der sørger for, at al relevant korrespondance journaliseres på sagen.

For at sikre, at den centrale kontaktperson er orienteret med status for samtlige akkrediteringer på universitetet, skal fakultetet altid sætte den centrale kontaktperson på som kopimodtater i korrespondancen med Danmarks Akkrediteringsinstitution (og vice versa). Nedenfor fremgår en deltaljeret oversigt over hvilke emner, der skal formidles mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og den centrale hhv. decentrale kontaktperson:

1) Korrespondance med Danmarks Akkrediteringsinstitution via den centrale kontaktperson

  • Overordnede møder og initiativer fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. F.eks. vedrørende bekendtgørelsen, vejledningen og opgørelse af nøgletal.
  • Planlægning af opstartsmøde med Danmarks Akkrediteringsinstitution
  • Endelig indsendelse af dokumentationsrapport og bilag via Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside (kvalitetssikring)
  • Modtagelse af afgørelsesbreve fra UI og Danmarks Akkrediteringsinstitution til videre formidling

2) Korrespondance med Danmarks Akkrediteringsinstitution via kontaktpersonen på fakultetet

Hvad cc. på korrespondance til Danmarks Akkrediteringsinstitution cc. på korrespondance fra Danmarks Akkrediteringsinstitution
Høring over sammensætningen af akkrediteringspaneler prodekan, SNUK-leder, studieleder, den centrale kontaktperson og evt. uddannelseschef au@au.dk og den centrale kontaktperson
Høring over program for panelbesøg prodekan, SNUK-leder, studieleder, den centrale kontaktperson og evt. uddannelseschef au@au.dk og den centrale kontaktperson
Koordinering af tid og sted for panelbesøg ikke cc. til den centrale kontaktperson ikke cc. til den centrale kontaktperson
Supplerende spørgsmål til dokumentationsrapporterne prodekan, SNUK-leder, studieleder, den centrale kontaktperson og evt. uddannelseschef den centrale kontaktperson

Høring over akkrediteringsrapporterne

prodekan, SNUK-leder, studieleder, den centrale kontaktperson og evt. uddannelseschef au@au.dk og den centrale kontaktperson

Kontaktpersonen på fakultet er naturligvis altid velkommen til at bruge den centrale kontaktperson som sparringspartner i forbindelse med kontakten til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

330167 / i40