Nye uddannelser

Udvalget for Uddannelse har i august 2018 godkendt en ny intern proces.

Det indebærer, at Universitetsledelsen i foråret foretager en samlet strategisk drøftelse af porteføljen og nye uddannelsesinitiativer og i efteråret blot af nye uddannelsesinitiativer.

Derefter behandles uddannelsesinitiativerne med en intern ansøgning i Udvalget for Uddannelse, før de bliver sendt til formel godkendelse i Universitetsledelsen.

Processen omfatter alle nye videregående uddannelser og nye udbud samt Erasmus Mundus-uddannelser med udbud i Danmark.

Skabeloner

Skabelon til fakultetsstrategipapir til Universitetsledelsens drøftelse af uddannelsesporteføljen

Skabelon til prækvalifikationsansøgning for ny uddannelse til Uddannelsesudvalget, Universitetsledelsen og Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Skabelon til prækvalifikationsansøgning for nyt udbud til Uddannelsesudvalget, Universitetsledelsen og Styrelsen for Forskning og Uddannelse

OBS: Skabelonerne er sat op efter AU's officielle design. Dvs. at de bruger skrifttypen AU Passata. Hvis du åbner en word-fil med denne skrifttype på en computer, der ikke har installeret AU Passata som skrifttype, vil computeren vælge en vilkårlig anden skrifttype. Derfor skal du huske at sende filerne i pdf-format frem for word, når du sender ud af huset.

Interne procesplaner

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2019-I

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2019-II

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2020-I og frem

Ansøgning om nye uddannelser og institutionsakkreditering

Nye uddannelser skal godkendes ved prækvalifikation i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Denne godkendelse er endvidere betinget af en positiv uddannelsesakkreditering eller positiv institutionsakkreditering.

Aarhus Universitet blev institutionsakkrediteret i december 2018. Dette betyder, at nye uddannelsesinitiativer skal godkendes ved prækvalifikation, men ikke uddannelsesakkrediteres for at kunne udbydes.

329780 / i40