Undersøgelser

Aarhus Universitet gennemfører løbende tre tværgående undersøgelser, der belyser en række centrale spørgsmål vedrørende de studerendes uddannelsesvalg (rekrutteringsundersøgelsen), oplevelser af studiemiljøet på deres uddannelse (studiemiljøundersøgelsen) samt sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og de færdige dimittenders erfaringer på arbejdsmarkedet (beskæftigelsesundersøgelsen).

Resultaterne fra undersøgelserne indgår som ledelsesinformation i det løbende kvalitetsarbejde på AU og udkommer desuden som opsummerede rapporter.

Arkiv

Årgangsundersøgelser (For årgangene 1995 og 2000)