Science & Technology-listen

Susanne Bødker

Jeg stiller op som spidskandidat til bestyrelsesvalget på Science & Technology-listen. Sammen med mig på listen opstiller Martin Tang Sørensen, Peter Borgen Sørensen , Klaus Mølmer  og Erik Baatrup, og listen samler hermed mange kræfter fra ST.

Jeg  er professor på Datalogisk Institut, hvor jeg har arbejdet snart 30 år. Jeg har i mange år været aktiv i flere forskningsråd og komiteer og sidder for tiden dels i Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed, og dels i PESC (det europæiske forskningsråds komite for “Physical and Engineering Sciences”). Jeg har over årene siddet i studienævn, ligestillingsudvalg og meget andet på AU.

Jeg har i de seneste år repræsenteret mine kolleger i Akademisk Råd på Naturvidenskab og har i den forbindelse været aktiv i arbejdet med udviklingen af den nye struktur for akademiske råd.

Jeg er bestyrelsesmedlem for Nationalpark Mols Bjerge og har erfaring med bestyrelsesarbejde fra bl.a. min grundejerforening samt Skovbakken Svømning. Derudover har jeg været aktiv i Dansk Magisterforening lokalt på AU.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med brugerdeltagelse og synes, at der har været alt for lidt af den slags i forbindelse med de mange forandringer på AU. Jeg bekymrer mig for både ansattes og studerendes ve og vel, og har i den sammenhæng ytret mig i Univers, og dets forgængere, ved adskillige lejligheder.

Jeg går til valg for at skaffe mere lokalt råderum. Samtidig skal AU’s høje faglige niveau bibeholdes og udvikles såvel forsknings- som undervisningsmæssigt.