TAP-klubbens liste

Bertha Plotnikov Beck Mortensen

Jeg har været ansat på Aarhus Universitet i mere end 25 år. Jeg arbejder som laborant på Biomedicinsk Institut/Health i forskermiljøet og har en dyb indsigt i det teknisk‐administrative personales hverdag såvel som forskernes. Derudover fungerer jeg som fællestillidsrepræsentant for laboranterne på Health samt Science and Technology

Jeg stiller op som bestyrelsesmedlem for det tekniske administrative personale (TAP), hvor jeg ønsker at varetage interesser for både det tekniske og administrative personale på AU. Jeg kan igennem en mangeårig erfaring på universitetet bidrage til bestyrelsen med stor viden om det tekniske og administrative personales hverdag. Derudover har jeg stor erfaringmed at arbejde i en lang række udvalg herunder hovedsamarbejdsudvalget, hvor jeg lægger vægt på at samarbejde med alle faggrupper på universitetet. Jeg er god til at formidle de problemstillinger, der fylder i TAP’ernes hverdag og formår ‐ blandt andet i kraft af mit tillidshverv ‐ at holde en god kontakt til de mange forskellige medarbejdergrupper.

Jeg er nysgerrig, positiv og har stor integritet, og jeg brænder særligt for at være med til at synliggøre samtlige medarbejdere indenfor det tekniske administrative personale.

Sæt X ved mig på TAP‐klubbens liste, hvis du ønsker et bestyrelsesmedlem som siger sin mening, skaber tillid og som vil fokusere på at holde en tæt kontakt mellem bestyrelse og hele det tekniske administrative personale.