US Medarbejderportal

     

Universitetsledelsens Stab (US) har som primær opgave at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektør.

Staben har desuden som kerneopgave at varetage overordnede, tværgående hensyn til det samlede universitet og at facilitere og kommunikere beslutningsprocesser internt på universitetet, samt at sikre, at beslutningsprocesserne tilrettelægges tydeligt og med mest mulig tid til inddragelse af relevante organer og medarbejdere/studerende. 

US er inddelt i fire grupper:

  • Sekretariat
  • Analyse og Politik
  • Kommunikation og Presse
  • Jura

Øvrige services

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Find kontaktperson i administrationen

Få hjælp til administrative opgaver