100% tilfredshed med mentorprojekt: ”Matchet kunne ikke have været bedre”

Mentorprojekt koblede studerende fra Arts og Natural Sciences sammen med AU-alumner, der er ansat i SMV’er. Projektet gav de studerende større mod på karrieren – og mentorerne fik også et boost.

Mange kandidater har det svært i overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Hvordan hjælper vi dem, så de får større tryghed i, at de kan bruge deres kompetencer i et job?

Dét spørgsmål satte Arts og Natural Sciences sig for at besvare, da de i 2023 satte gang i projektet KarriereMentor. Her blev 35 AU-studerende parret med alumner fra deres eget fagfelt, og hen over et semester havde mentorparrene så mulighed for løbende at mødes for at tale om jobsøgning, konkrete jobfunktioner, kompetenceprofiler og en række andre temaer.

Umiddelbart et simpelt koncept, men ikke desto mindre effektivt. I hvert fald erklærede samtlige studerende i evalueringen af projektet, at de har fået et godt udbytte. Mange har fremhævet et godt menneskeligt match som en afgørende faktor, og der er generelt stor ros til mentorerne, som i flere tilfælde har takket ja til at fortsætte relationen også efter projektets afslutning.

De berømte 42%

Evalueringen viste også, at 84% af de studerende efter projektet føler sig mere trygge ved overgangen til arbejdslivet. Netop overgangen fra studieliv til arbejdsliv var i fokus, da SMV-regeringen lancerede forslaget til den reform, der blandt andet kommer til at medføre etårige kandidatuddannelser.

Her henviste uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund flere gange til 2021-udgaven af Danmarks Studieundersøgelse, hvor 42% af universitetsdimittenderne erklærede sig ’enige’ eller ’helt enige’ i, at overgangen havde været svær for dem.

”Man kan godt sige, at vi med KarriereMentor har anvist en anden og lidt mindre radikal løsning på det problem, som regeringen vil løse med forkortede kandidatforløb”, siger prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann, og fortsætter: ”Men vi fokuserer først og fremmest på, at projektet her synes at have en klart positiv effekt på nogle af de typiske udfordringer, man kan opleve som dimittend. Derfor har vi også valgt at brede modellen ud til flere af Arts’ uddannelser”.

Lehmann henviser bl.a. til, at 89% af de medvirkende er blevet mere bevidste om deres kompetencer, mens 84% har fået bedre indblik i, hvilke jobs de kan søge – hvilket i studieundersøgelsen netop var de to hyppigste årsager til, at kandidaterne oplevede en svær overgang til arbejdslivet.

Styrket kontakt til SMV (sektoren; ikke regeringen)

En del af Karrierementor-konceptet er, at de studerende bliver parret med mentorer, der er ansat i små og mellemstore virksomheder. Og det er der en helt bestemt grund til, hvis man spørger Kristine Kilså, der er prodekan for uddannelse på Natural Sciences:

”Aarhus Universitet har generelt en stærk relation til de store virksomheder og større offentlige arbejdspladser. Vores studerende kender dem, og de er vant til både at ansætte dimittender og tage praktikanter. De små og mellemstore virksomheder er i sagens natur lidt sværere at skabe vedvarende relationer til, men eftersom to tredjedele af alle privatansatte arbejder i en SMV, så er det et område, vi meget gerne vil gøre mere synligt for vores studerende allerede under studietiden”.

Evalueringen viser samtidig, at også mentorerne havde gavn af at medvirke – om end det var mere på det personlige end det faglige niveau. Således svarede 82% i evalueringen, at de fik et personligt udbytte ud af projektet og følte en stærkere forbindelse til AU, mens halvdelen angav at have fået et egentligt fagligt udbytte.

 

Fire indsigter fra KarriereMentor: Sådan skaber du det gode mentorforløb

  • Skab så fagnære match som muligt
  • Opstil rammer for forventningsafstemning og tilbyd øvelser og værktøjer, men lad være med at detailstyre forløbet
  • Lav et fysisk opstartsarrangement for alle mentorer og mentees
  • Gør det muligt for parrene også at holde virtuelle møder

 

Yderligere oplysninger: