48 forskere fra Aarhus Universitet deler 117 mio. kr. fra Carlsbergfondet

Forskere fra AU er blandt de 192 førende forskere, som modtager bevillinger fra Carlsbergfondet til udforskning af lige præcis de videnskabelige spørgsmål, som de selv har defineret og udpeget som vigtige at belyse. I alt sender fondet knap 460 mio. kroner ud i de danske forskningsmiljøer.

Det er den store pung, Carlsbergfondet har fremme: 460 mio. kroner bevilger fondet til forskningsprojekter inden for humanistiske-, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige forskningsprojekter.

Bevillingerne fordeler sig på alle karrieretrin og skal skabe ny viden om alt fra hormoner, der regulerer blodsukker og fødeindtagelse, til universets første sorte huller og AI’s potentiale til løsning af den mentale sundhedskrise. Der skal også forskes i det demokratiske grundlag for evidensbaseret politik, insekters termiske tolerance samt kontinuitet og forandring i livet i de arktiske have gennem 4500 års menneskelig tilstedeværelse.

Se samlet oversigt over bevillingsmodtagere

Til Aarhus Universitet flyder der i alt 117 mio. kr., som fordeles mellem 48 forskere i forskellige typer af stipendier.

Læs: 28,5 millioner kroner fra Carlsbergfondet til Aarhus BSS
Læs: Forskning fra Arts styrkes med stor bevilling fra Carlsbergfondet

Alle bevillinger er uddelt inden for rammerne af Efterårsopslag 2023, der har som formål at sikre grundforskning på højeste internationale niveau samt bidrage til generationsskifte og talentudvikling i de danske forskningsmiljøer.

Carlsbergfondets direktør, professor Lasse Horne Kjældgaard, siger:

”Jeg vil gerne ønske alle nye bevillingsmodtagere stort tillykke med, at de nu kan gå i gang med de videnskabelige studier, som de her i efteråret har søgt Carlsbergfondet om støtte til at igangsætte. Jeg er særligt glad for, at vi kan honorere 42 yngre forskere med forskellige typer af postdocbevillinger for samlet knap 50 mio. kr. Der er hårdt brug for frie, ikke-tematiserede midler til netop postdocs, da det efterhånden er småt med eksterne midler til de spirende talentlag i dansk forskning. Det er også meget tilfredsstillende, at vi kan bevilge godt 120 mio. kr. til yngre lektorer, som nu kan konsolidere deres egne forskningsgrupper og dermed bidrage til fornyelse i forskningsmiljøerne.”

Bevillingerne fordeler sig på 72 til kvindelige forskere, 115 til mandlige forskere og fem til forskere, der ikke har ønsket at oplyse køn. Målt per antal ansøgninger med oplyst køn giver det en samlet succesrate for kvindelige ansøgere på 24,6 procent og 22,1 procent for mandlige ansøgere.

Omtalen er baseret på en pressemeddelelse fra Carlsbergfondet.