7.226 ansøgere tilbudt studieplads på AU

Også 2014 ser ud til at blive en stor bachelorårgang på Aarhus Universitet. Der er dog stadig ledige pladser på nogle uddannelser.

Optagelsestal for Aarhus Universitet 2014

7.226 ansøgere har i nat fået besked om, at de er kommet ind på Aarhus Universitet. Dermed bliver bachelorårgangen stort set på størrelse med 2013, hvor 7.276 blev tilbudt optagelse.

”Der har været mange rigtig stærke ansøgere til Aarhus Universitets uddannelser, og de har søgt bredt og varieret, hvilket betyder, at mange af dem har fået tilbudt optagelse. Vi ser frem til at udfordre og udvikle de nye studerende, så de kan være med til at videreudvikle arbejdsmarkedet og samfundet som helhed”, siger prorektor for uddannelse, Berit Eika.

Hun peger på, at Aarhus Universitets bacheloroptag har været i stigning i en årrække, og at man på mange uddannelser har nået grænsen for, hvor mange der er plads til:

”Kvaliteten har absolut førsteprioritet for os, og vi optager ikke flere på de enkelte uddannelser, end der er ressourcer til. Med den store søgning betyder det så også, at vi må afvise en del kvalificerede ansøgere, men det er min forhåbning, at mange af dem vil tage kontakt til vores vejledere og høre mere om de uddannelser, som stadig har enkelte ledige pladser”.

Talentprogrammer fortsætter

Aarhus Universitets pilotprojekt med naturvidenskabelige talentprogrammer fortsætter i år. Det betyder blandt andet, at nye fysikstuderende, som har mod på flere udfordringer, igen vil have mulighed for at tilmelde sig ekstra kurser. Talentprojektet på fysik startede i 2013. På nanoscience er der etableret særlige forløb for talentfulde studerende med interesse for innovation.

Ledige pladser kan søges i august

I alt 33 af Aarhus Universitets uddannelser har stadig enkelte ledige pladser. Det gælder eksempelvis tysk, kemi og flere ingeniøruddannelser med vinteroptag, herunder maskiningeniør og stærkstrømsingeniør. Desuden er der ledige pladser på nogle af uddannelserne ved AU Herning.

Få vejledning

Universitetets studievejledere kan besvare alle typer af spørgsmål om optagelse og ledige pladser. De kan nås alle hverdage via telefon, mail og chat eller ved personligt fremmøde.

I første omgang er ansøgningsfristen til de ledige pladser torsdag den 7.august. Hvis der herefter stadig er ledige pladser, vil de kunne søges, og ansøgninger bliver behandlet, efterhånden som de kommer ind.

Tidligere års tilbud om studiepladser:

  • 2010: 6.949
  • 2011: 7.177
  • 2012: 7.160
  • 2013: 7.276
  • 2014: 7.226