Åbent møde om Universitetsledelsens forslag til løsninger efter problemanalysen

Rektor fremlægger fredag den 15. august kl. 10 på et åbent møde i Stakladen Universitetsledelsens oplæg til initiativer og beslutninger i forlængelse af problemanalysen.

Rektor fremlægger fredag den 15. august kl. 10 på et åbent møde Universitetsledelsens oplæg til initiativer og beslutninger i forlængelse af problemanalysen. Alle medarbejdere og studerende er inviteret til mødet i Stakladen, som også bliver live streamet på medarbejdere.au.dk.

Der kan stilles spørgsmål til oplægget fra salen eller via nettet ved at skrive ind på mail-adressen 2014@au.dk,mens mødet står på.

Beslutningsforslaget vil blive publiceret på  temasiden medarbejdere.au.dk/problemanalysen, og en videooptagelse af mødet vil efterfølgende blive lagt ud samme sted.

Mødet er samtidig begyndelse på den interne høring om forslagene. Høringen varer frem til 19. september.