Afgørelse: Dele af AU’s campus skal fredes

En ny afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen betyder, at fredningen rammer en mindre del af campus Aarhus end tidligere foreslået. Sagen har fundet et mere fornuftigt leje, mener universitetsdirektør.

Aulaen og Solgården er blandt de fredede områder. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Det har ligget længe i luften, at dele af Aarhus Universitets gule campus skulle fredes. Der har dog hersket usikkerhed om, præcis hvilke bygninger og arealer, der ville blive omfattet af fredningen.

Den usikkerhed kan man nu lægge til side, efter at Slots- og Kulturstyrelsen har udsendt den afgørelse, der slår de endelige streger rundt om de fredede områder.

Der er tale om i alt 10 specifikke områder, som bl.a. omfatter Hovedbygningen og Aulaen, den første institutbygning, to kollegiebygninger og Stakladen. Hertil kommer den centrale del af Universitetsparken, der betragtes som ’et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk’ (se fredningens omfang hos Slots- og Kulturstyrelsen eller se kort nederst på siden).

Ingen yderligere fredning på vej

Aarhus Universitets direktør erklærer sig nogenlunde tilfreds med udfaldet, selvom han ikke lægger skjul på, at han grundlæggende opfatter fredningen som unødvendig:

”Vi har vist gennem knapt hundrede år, at vi formår at passe på vores campus, samtidig med at vi også driver et moderne universitet, som kræver løbende udvikling af laboratorie- og studiefaciliteter. Men når det er sagt, så mener jeg, at fredningen har fundet et mere fornuftigt leje, end der oprindelig var lagt op til”, siger Kristian Thorn.

Direktøren henviser til, at Slots- og Kulturstyrelsen i 2023 fremlagde et væsentlig mere omfattende fredningsforslag, der også medtog facaderne på en lang række yderligere bygninger:

”En fredning af den kaliber ville have gjort det meget svært at drive et funktionelt universitet for vores medarbejdere og studerende. Nu er vi landet et bedre sted, og så noterer jeg mig også, at styrelsen har sat punktum i sagen og ikke har planer om at udvide fredningen senere”.

Det var en klage fra Bygningsstyrelsen – med støtte fra AU – der førte til, at det oprindelige fredningsforslag blev genbehandlet, og at det fredede område nu er indsnævret en anelse.

Klare regler ønskes

Universitetsdirektøren understreger, at man nu har fokus på at etablere et samarbejde, der gør det muligt at forene fredningen med den løbende drift og udvikling af universitetet:

”Grundlæggende er vi jo helt enige med Slots- og Kulturstyrelsen i, at vores campus har en særlig plads i dansk kultur og arkitektur. Den enighed skal vi nu have omsat til praksis i form af nogle klare leveregler, der begrænser de bureaukratiske benspænd og gør samarbejdet så smidigt som muligt”.