Ansættelsesstop forlænget i enhedsadministrationen

Aarhus Universitet har forlænget det kvalificerede ansættelsesstop i enhedsadministrationen indtil 30. juni 2015.

Medlemmerne af administrationens samarbejdsudvalg (ASU) tilsluttede sig på mødet den 16. januar 2015 ledelsens beslutning om at forlænge det kvalificerede ansættelsesstop i enhedsadministrationen. Det kvalificerende ansættelsesstop gælder for universitetsledelsens sekretariat, vicedirektørområderne samt de administrative centre.  

Det kvalificerende ansættelsesstop omfatter ikke:

  • Elevansættelser
  • Stillinger, der allerede er i opslag pr. 1. januar 2015
  • Stillinger, hvor ansøger på tidspunktet for ansættelsesstoppets start har fået tilbudt og accepteret stillingen, men endnu ikke er tiltrådt
  • Midlertidige stillinger

”Det kvalificerede ansættelsesstop er blevet forlænget, fordi Universitetsledelsen allerede i forbindelse med budgettet for 2014 besluttede, at administrationen skulle tilpasses med yderligere 25 millioner fra 2014 til 2015.  Det kvalificerede ansættelsestop vil medvirke til, at det bliver muligt at tilpasse økonomien med færrest mulige personalemæssige konsekvenser," forklarer universitetsdirektør Jane Kraglund.

Det kvalificerede ansættelsesstop betyder, at stillinger i enhedsadministrationen kun bliver slået eksternt op i særlige tilfælde.

Læs mere