APV: Fortsat høj trivsel trods pandemi og travlhed

Langt de fleste ansatte på Aarhus Universitet er tilfredse med deres job, som de også finder meningsfyldt, og der er en god omgangstone og respekt for hinandens forskelligheder. Stress og balancen mellem opgaver og tiden til rådighed er stadig en udfordring på samme niveau som i 2019. Det viser den seneste APV, som 75 pct. af AU’s medarbejdere har svaret på.

Foto: Lars Kruse

To år med corona har ikke markant ændret universitetets omfattende arbejdspladsvurdering, som netop er offentliggjort. Følelsen af fællesskab er faldet marginalt siden den seneste måling i 2019. Til gengæld er der status quo på centrale indikatorer som overordnet tilfredshed, motivation og engagement. Ligesom lysten til at forblive ansat på AU og anbefale AU som en god arbejdsplads til andre stadig scorer højt som i 2019. Oveni får vurderingen af det fysiske arbejdsmiljø et nøk opad.

Rektor Brian Bech Nielsen siger om de overordnede resultater:  

”Efter mere end et år bag skærmen på hjemmekontoret havde jeg nok forventet et mærkbart fald i tilfredsheden blandt medarbejderne. Når det ikke er tilfældet, tolker jeg det som, at medarbejdere og ledelser har arbejdet konstruktivt i enhederne med at sikre trivslen og det gode arbejdsmiljø, trods de svære vilkår som hjemsendt. Det vil universitetsledelsen gerne anerkende og takke for at have håndteret på forbilledligt vis”, siger Brian Bech Nielsen.

MUS er populære

6.280 ansatte (75 pct.) har deltaget i undersøgelsen, og det er lidt flere end i 2019 (71 pct.) Fremgangen er særligt sket på fakulteterne, mens enhedsadministrationens svarprocent på 82 er som i 2019.

Temaerne, som scorer højest, er engagement og meningsfuldhed i arbejdet. Herudover oplever medarbejderne ifølge APV’ens data, at de har de nødvendige kompetencer til at gøre arbejdet godt, ligesom opgaverne giver mening. Desuden viser resultaterne, at den obligatoriske MUS er værdsat af medarbejderne. I 2022 svarer flere end i 2019, at den afholdte MUS er en ’god og relevant del af min udvikling’.

De spørgsmål, der scorer lavest, vedrører fremtidsudsigterne i jobbet, stress og balancen mellem tiden til rådighed og opgaverne. Det er vigtige områder, som vi skal arbejde med i organisationen, og Ikke mindst stress er en alvorlig problematik, vi fortsat skal arbejde ihærdigt på at finde gode løsninger på”, siger Brian Bech Nielsen.

”Grundlæggende er det helt forkert, at nogle af vores medarbejderne bliver syge af at gå på arbejde. Stress er vanskeligt at få has på, for det viser sig forskelligt, og der findes ikke én metode, som kan hjælpe alle. Det vil være forskelligt, hvilken indsats, der er behov for. Men det er vigtigt, at der handles, og det vil fortsat være et særligt opmærksomhedspunkt i arbejdet fremover på tværs af universitetet”, siger Brian Bech Nielsen.

Èn krænkelse er én for meget

APV’en viser, at 10 pct. af medarbejdere har oplevet krænkende adfærd i form af ’grov, stødende eller nedladende tone’. Fire pct. har oplevet mobning. Én pct. uønsket seksuel opmærksomhed, og én procent er mødt med trusler om vold, mens de var på arbejde.

”Tallene ligger på niveau med tallene fra sammenlignelige institutioner. Men det gør det altså ikke acceptabelt. Vi accepterer ikke krænkende adfærd eller en ubehagelig tone på AU, og lederne har et særligt ansvar for at forebygge, gribe ind og handle på det, hvis en medarbejder henvender sig for at få hjælp. Og vi har alle pligt til at sige fra, hvis vi bevidner en krænkende episode”, understreger Brian Bech Nielsen.  

Ifølge Brian Bech Nielsen er APV’en et værdifuldt indblik i de udfordringer med arbejdsmiljøet, som Aarhus Universitet står over for.  

”APV-resultaterne giver et rigtigt godt udgangspunkt for det videre arbejde med lokale dialoger og udarbejdelse af handleplaner til at forbedre arbejdsmiljøet yderligere. Det er et meget vigtigt arbejde, som jeg opfordrer de lokale ledelser og medarbejderne til at gå helhjertet ind i. Det drejer sig om at skabe rammerne for at øge trivslen for os alle på AU”, siger Brian Bech Nielsen. 

Her kan du læse mere om APV og processen med handleplaner.