AU Forskere modtager forskningsrådsmidler til 72 projekter

I årets tildeling af midler fra Det Frie Forskningsråd har forskere fra AU markeret sig endog meget stærkt med 72 ud af de 181 forskningsprojekter, som er blevet tildelt midler fra de i alt 5 puljer.

"Uddelingen illustrerer endnu engang det høje niveau og den stærke internationale profil, der kendetegner dansk forskning. I alt har rådet modtaget 1244 ansøgninger inden for alle faglige hovedområder, hvilket understreger den særdeles hårde konkurrence, der er om Det Frie Forskningsråds midler," siger professor Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd.

TV-serier og posthuman æstetik

De to Arts-forskere Anne Marit Waade og Jacob Wamberg markerer sig med to større bevillinger til forskning, der skal undersøge henholdsvis danske TV-seriers succes i udlandet og æstetikken omkring det posthumane. Desuden har forskere på Arts modtaget bevillinger til netværk, tidsskrifter og konferencer.

Flere projekter bliver tilgodeset

På Health har 26 sundhedsvidenskabelige forskere modtaget millionbevillinger, og en række forskere har modtagetmindre skolarstipendier. ”Flere ansøgere denne gang har søgt om mere beskedne, men dog substantielle beløb,” siger formanden for Det Frie Forskningsråd /Sundhed og Sygdom, professor Niels Borregaard. Han fortsætter:

”FSS er meget tilfreds med denne udvikling, der har gjort, at flere støtteværdige projekter nu kan tilgodeses. Som tidligere er der givet støtte til en bred vifte af spændende projektet indenfor alle aspekter af sundhedsvidenskab spændende fra laboratorium til patientnære projekter.”

Unge forskere markerer sig stærkt

Syv BSS-ledede projekter har modtaget bevillinger fra puljen Samfund og Erhverv. Projekterne skal bl.a. undersøge medarbejdersammensætningen på danske arbejdspladser og makroøkonomiske effekter af lån med lange løbetider. Prodekan for forskning, Per Baltzer Overgaard, glæder sig især over successen for en gruppe meget stærke yngre forskere ved BSS, hvilket lover godt for fremtiden.

De godt 197 mio., som forskere fra AU har modtaget, udgør ca. 33 % af den samlede pulje fra Det Frie Forskningsråd.

Topforskerpriser

Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude har desuden belønnet 6 topforskere fra AU. Science and Technology er repræsenteret med 4 forskere.