AU Forskning skal have ny leder

Ændrede krav til forskningsadministration påvirker kravene til vicedirektørprofil for AU Forskning. Efter aftale med vicedirektør John Westensee overgår han til en stilling som rådgiver med særligt fokus på internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.

Administrationen af forskningsområdet er de seneste år vokset markant i både bredde og kompleksitet. Der stilles løbende nye krav til alt fra håndtering af persondata, open science og rammer for internationalt forskningssamarbejde, og samtidig skærpes konkurrencen om bevillinger konstant. Rektor Brian Bech Nielsen understreger, at der ligger en stor ledelsesopgave i at sørge for, at AU’s forskere kan få den bedst mulige service på hele viften. Det skal en ny vicedirektør for AU Forskning stå for.

”Fakulteterne har forskellige ønsker og behov til den administrative understøttelse af forskningsområdet, og den gode dialog med de faglige miljøer bliver en af de afgørende faktorer for, at en ny vicedirektør lykkes i opgaven,” siger Brian Bech Nielsen på vegne af universitetsledelsen.

Trio i spidsen for nyansættelse

John Westensee har aftalt med rektor at fortsætte som rådgiver i AU Forskning med fokus på internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.

”Ud over den betydelige faglige udvikling på området har John desuden ført enheden igennem flere organisationsændringer gennem årene, og det vil jeg sige ham en stor tak for. Han har en stor viden og erfaring, som jeg er glad for, at vi fortsat får gavn af”, siger Brian Bech Nielsen.

Den 1. februar overgår ledelsen af AU Forskning til universitetsdirektør Kristian Thorn i samarbejde med funktionscheferne for Forskningsstøtteenheden og Technology Transfer Office, hhv. Christina Dahl og Anette Miltoft. Der vil hurtigt blive sat gang i ansættelse af en ny vicedirektør til AU Forskning.