AU Motion flytter sine aktiviteter til Paludan-Müllers Vej

Efter nytår flytter AU Motion til Paludan-Müllers Vej. Her vil foreningen fortsætte med at drive motionscenter og holdaktiviteter for AU’s medarbejdere.

AU Motion låner i dag AU’s lokaler på Katrinebjergvej 89B til at drive motionscenter og holdaktiviteter. Fra årsskiftet skifter AU Motion adresse til Paludan-Müllers Vej 110.

Fra 1. januar 2022 skifter AU Motion adresse til Paludan-Müllers Vej 110 i Aarhus Nord. Her kan de mere end 1.200 medlemmer af AU Motion fortsætte alle nuværende motionsaktiviteter og får desuden mulighed for at kaste sig ud i nye sportsgrene som volleyball og floorball.

AU Motion flytter, fordi de nuværende lokaler på Katrinebjerg skal indrettes til ingeniørerne (læs nyhed fra maj 2021: AU Motion skal fraflytte lokaler på Katrinebjerg). Det er i stedet lykkedes at lave en aftale med Dansk Firmaidræt, som ejer lokalerne på Paludan-Müllers Vej, hvor en række andre firmaklubber har til huse. Med den nye aftale får AU Motion sin egen sal og sit eget lokale til hhv. holdtræning og motionscenter. Derudover får medlemmerne som noget nyt mulighed for at booke baner i en større sal til fx forskellige holdsportsaktiviteter. På længere sigt forventes det, at medlemmerne også kan deltage i flere andre aktiviteter i huset.

Helle Nielsen, sekretariatsmedarbejder på Institut for Folkesundhed og medlem af AU Motions bestyrelse, har været én af hovedkræfterne i arbejdet med at finde nye lokaler.

”Vi kan tilbyde vores medlemmer de samme motionstilbud, som de har været vant til i rammer, hvor der fortsat er plads til at dyrke motion sammen med AU-kolleger – og vi får endda mulighed for at udvide paletten af aktiviteter. Og selvom vi kommer lidt længere væk fra centrum, er vi stadig tæt på campus”, siger hun og opfordrer flere AU-medarbejdere til at melde sig ind.

Beslutningen blev truffet tidligere på året som led i den fysiske udvikling af campus, og siden har bestyrelsen i AU Motion i samarbejde med universitetets ledelse arbejdet på at finde en ny placering til AU Motion.

Universitetsdirektør Arnold Boon glæder sig også over, at der er fundet en løsning til AU Motion.

”Vi ved, at mange medarbejdere er glade for at mødes og være sammen med deres kollegaer om at dyrke idræt. Det glæder mig, at AU Motion med den nye aftale fortsat kan give sine medlemmer gode vilkår for at motionere i nærheden af vores campus”, siger han.

Medlemmer af AU Motion har fået direkte besked om flytningen.

Om AU Motion

  • AU Motion er en selvstændig forening med ca. 1.200 medlemmer.
  • Foreningens formål er at udbrede interessen for at dyrke motion/idræt, at skabe gode forhold for udøvelsen heraf, og at styrke det sociale samvær blandt medlemmerne.
  • Læs mere om AU Motion