AU-professorer hædres med Holst-Knudsen-pris og Victor Albeck-pris

Professor i medicin Søren Riis Paludan modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, og professor i biologi Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen. Det sker onsdag d. 25. maj, hvor Aarhus Universitet afholder sin årlige prisoverrækkelse i Aulaen.

Prismodtagerne professor Signe Normand og professor Søren Riis Paludan.
Den ene har udviklet innovative metoder til at forstå, hvordan planter påvirkes af miljø- og klimaforandringer. Den anden har har banet vejen for nye behandlinger af COVID-19. Professor Signe Normand og professor Søren Riis Paludan modtager AU's egne videnskabspriser. Foto: Anne Kring.

Overlæge Victor Albeck og landsretssagfører Carl Holst-Knudsen spillede afgørende roller i tilblivelsen af Aarhus Universitet – og de lægger begge navn til universitetets to fornemste videnskabspriser, som i år går til en NAT-professor og en Health-professor.

Victor Albeck-pris til professor i klimaforskning

Professor i biologi Signe Normand modtager Victor Albeck-prisen for sin banebrydende forskning i klimaforandringer og naturbeskyttelse. Victor Albeck-prisen blev indstiftet af Aarhus Universitets Forskningsfond i 2021.

Signe Normand har udviklet innovative metoder til at forstå, hvordan planter påvirkes af miljø- og klimaforandringer på tværs af tid og sted. Hun er én af få forskere på verdensplan – og den eneste i Danmark – der kombinerer særlige drone- og satellitbaserede billeder, såkaldt remote sensing, med bl.a. økologisk forståelse og studier af årringe i træer og buske.

Signe Normand arbejder tværvidenskabeligt, bygger bro på tværs af fagligheder og holdninger, og i 2021 blev hun udpeget som forperson for Danmarks første Biodiversitetsråd. Signe Normand modtog Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris i 2011


Holst-Knudsen-pris til professor i virusforskning

Professor i medicin Søren Riis Paludan modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris for sin innovative forskning i, hvordan virusinfektioner aktiverer immunsystemet.

Søren Riis Paludan har identificeret grundlæggende mekanismer i immunresponset og har dermed bidraget betydeligt til den grundlæggende viden, som har banet vejen for nye vacciner og behandlinger af bl.a. COVID-19. Hans tilgang til infektionsimmunologi har ført til en række banebrydende opdagelser og ændret måden, vi forstår immunsystemet på.

De seneste to år har Søren Riis Paludan optrådt i danske og udenlandske medier mere end 4.500 gange og dermed bidraget markant til både folkeoplysning og samfundets håndtering af COVID-19-pandemien.

Begge priser er på 100.000 kr.

Læs mere om Victor Albeck, Carl Holst-Knudsen og AU's ophav

I forbindelse med prisoverrækkelserne d. 25. maj uddeler Aarhus Universitets Forskningsfond sine 5 ph.d.-priser - for 20. gang. Læs mere om prismodtagerne og se videoer