AU sender studieadministrativt system i udbud

Aarhus Universitet har fået grønt lys til at sende universitetets studieadministrative system (SIS) i udbud og rykker dermed ét skridt tættere på at finde afløseren for det pensionsmodne STADS.

AU’s SIS-system er rygraden for universitetets studieadministration og central for de opgaver, der er forbundet med at administrere de studerendes studieforløb fra studiestart til dimission. Foto: Ida Jensen, AU Foto

Folketingets Finansudvalg har netop givet grønt lys til AU’s SIS-projekt, og dermed går opgaven med at finde en afløser til STADS ind i en ny og afgørende fase. Nu sendes projektet i udbud, og inden sommeren 2024 forventes det, at AU har valgt det studieadministrative system, der fra 2027 skal være rygraden i AU’s studieadministration, når Uddannelses- og Forskningsministeriet udfaser STADS.  

Universitetsdirektør og formand for SIS-projektets styregruppe Kristian Thorn glæder sig over, at AU nu kan tage hul på udbudsprocessen efter et grundigt forarbejde på tværs af organisationen og en god dialog med Statens It-råd:

”Det er en stor og spændende opgave at udfase STADS og skifte det system, der udgør grundmotoren på studieområdet. Vi har haft mulighed for at gøre et stort forberedende arbejde på tværs af organisationen, og det giver os et solidt udgangspunkt for de opgaver, der venter. Et nyt system handler jo ikke kun om teknik, men også om vores arbejdsgange og samarbejdsflader. Derfor kommer den organisatoriske implementering også til at være i fokus i det videre arbejde”

Bedre fundament for den studerendes brugerrejse

Målet med udbudsprocessen er at finde et internationalt standardsystem, som både kan udvikle sig med markedet og med AU’s egne behov – ikke mindst i forhold til universitetets eksisterende systemlandskab, som det studieadministrative system føder data til.

Ambitionerne for et nyt og mere tidssvarende studieadministrativt system er blandt andet, at det skal give AU mulighed for at videreudvikle og forbedre den personaliserede portal mitstudie.dk, som giver de studerende én samlet indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer. Derudover skal det nye SIS-system kunne bidrage til at optimere de studieadministrative processer og arbejdsgange for den enkelte medarbejder og på tværs af studieadministrationen – og samtidig højne kvaliteten af de data, der fødes ind i AU’s relaterede systemer.

Gennem hele udbuds- og implementeringsprocessen vil AU’s medarbejdere og studerende blive inddraget i de faser og fora, hvor det er relevant.

Foreløbig tidsplan:

Sommer 2024:                              Valg af leverandør

2025 – 2027:                                 Teknisk og organisatorisk implementering

Efterår 2027:                                 Det nye system tages i brug på AU

FAKTA om SIS-systemet

  • AU’s studieadministrative system – SIS – er motoren for universitetets studieadministration og central for de opgaver, der er forbundet med at administrere de studerendes studieforløb – fra de optages, til de dimitterer.
  • SIS afleverer data til de systemer, som studerende og medarbejdere møder i deres hverdag, f.eks. mitstudie.dk, Brightspace, skema- og eksamensplanlægning m.fl.
  • Projektgruppen for SIS-projektet mobiliseres gradvist og vil i spidsbelastning have deltagelse af op til 50 medarbejdere fra en lang række administrative afdelinger på tværs af AU.
  • Op til 300 medarbejdere, nuværende STADS og DANS brugere, bliver berørt af implementeringen af det nye SIS-system.

Læs mere om SIS-projektet på projektsitet