Bedre studievalg giver bedre uddannelser

Det gode studievalg er afgørende for uddannelseskvaliteten, og det grundlægges lang tid før studenterhuen sættes på hovedet. Derfor skal vi styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne, mener prorektor Berit Eika.

Prorektor for uddannelse, Berit Eika

Når vi taler om uddannelseskvalitet, taler vi naturligt nok ofte om, hvad der foregår i undervisningstimerne. Flere og flere er – heldigvis – også begyndt at tale om, hvordan de studerendes eget arbejde imellem undervisningstimerne har betydning for kvaliteten.

Det at skabe gode match mellem ansøgere og uddannelser har dog ikke fået samme opmærksomhed i kvalitetsdebatten. Og når det er sket, har det oftest været i diskussion af universiteternes adgangskrav og optagemetoder.

Ikke desto mindre er det gode studievalg en helt afgørende faktor for uddannelseskvalitet. Jo flere studerende, der vælger den helt rigtige uddannelse, jo større er engagementet undervejs, og des lavere bliver frafaldet.

Og selvom optagelsesmetoderne afgjort spiller en rolle, så starter vejen mod det gode studievalg længe før eleverne indsender deres KOT-ansøgninger.

Studerende som mentorer

Derfor skal universiteterne udbygge samarbejdet med ungdomsuddannelserne. Projektet Udvalgt til Uni (UtU), der netop har holdt sin afsluttende konference, er et eksempel på, hvordan det kan gøres.

Her blev elever fra ti midtjyske gymnasier sat sammen i grupper og knyttet til mentorer, der studerede på Aarhus Universitet. Igennem halvandet år blev der arrangeret besøg på Aarhus Universitet og privat hos mentorerne, hvor eleverne havde mulighed for at få indblik i uddannelserne og studielivet. For at høre om både succeser og udfordringer.

Mange af Udvalgt til Uni-eleverne har efterfølgende søgt ind på en universitetsuddannelse, men det vigtigste er, at tre fjerdedele af dem er blevet bedre rustet til at vælge uddannelse. Et mål med Udvalgt til Uni har netop været at kvalificere de unges studievalg. Herunder også deres fravalg.

Samarbejde om social mobilitet

Projekter som dette kan have særlig stor betydning for elever, der kommer fra ikke-akademiske hjem eller fra områder i landet, hvor der ikke er en stærk tradition for at gå på universitetet. Mange af dem har måske ikke set universitetet som en reel mulighed, og ved at bygge stærke broer til gymnasierne kan vi være med til at åbne flere døre for flere unge.

Aarhus Universitet samarbejder i forvejen med mange ungdomsuddannelser, og vi skal løbende have øje for, at vores samfundsansvar rækker ud over universitetets egne mure. Vi skal være parate til at udvikle og understøtte den almindelige studievejledning, men også målrettede projekter som Udvalgt til Uni, hvor vi kan være med til at styrke unge menneskers forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse.

Læs mere om SubUniversity og Udvalgt til Uni

Læs mere om AU’s samarbejde med gymnasier