Bestyrelsen: Brian Bech Nielsen fortsætter som rektor

Fra august 2022 hedder rektor på Aarhus Universitet fortsat Brian Bech Nielsen. Efter de seneste måneders ansættelsesproces har et enigt ansættelsesudvalg udpeget den nuværende rektor, som i den nye periode ansættes frem til 2027.

Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet at ansætte Brian Bech Nielsen til at stå i front for Aarhus Universitet i en ny periode.  

“Ud af et stærkt ansøgerfelt med højt kvalificerede ansøgere har ansættelsesudvalget i stor enighed peget på Brian Bech Nielsen som den bedste til at stå i spidsen for AU i de kommende fem år,” oplyser bestyrelsesformand Connie Hedegaard som formand for ansættelsesudvalget.

”Vores opgave har været at vælge den bedste rektor for AU . Det har vi, og det får vi med Brian Bech Nielsen.”

“Brian er simpelthen en dygtig rektor. Han er ambitiøs på universitetets og forskningens vegne, han har mangeårig ledelseserfaring, og så nyder han stor respekt. Ikke mindst også takket være sine stærke personlige egenskaber,” siger Connie Hedegaard.

Rektor i en tid med rivende udvikling
“Under Brian Bech Nielsens ledelse har AU positioneret sig stærkt i det danske universitetslandskab. Der er styr på økonomien, og der er lagt klare strategiske spor bl.a. med ingeniørsatsningen, store interdisciplinære satsninger, også inden for humaniora og samfundsvidenskab, og et styrket fokus på at bringe viden i spil til gavn for det omgivende samfund, bl.a. gennem et øget fokus på entreprenørskab og samarbejdet med eksterne partnere.”

Brian Bech Nielsen tager fat på sin sidste femårige periode som rektor i en tid, hvor universiteternes virke og mission i samfundet er i rivende udvikling. 

“Der er mange politiske ønsker og krav til sektoren. Vi så det med udflytningsudspillet, og nu aktuelt lægger reformkommissionen op til at ændre på universitetsuddannelserne. Her er der brug for en rektor med dyb indsigt i og ideer til, hvordan universiteterne indfrier nationale behov og mål for uddannelse og forskning uden at gå på kompromis med den kvalitet, der er universitetets raison d’etre. Og samtidig skal AU bevare og udvikle sin stærke position internationalt og fortsat bidrage med løsninger på globale udfordringer,” siger Connie Hedegaard.

Et privilegium at stå i spidsen for AU
“Jeg er meget glad for, at bestyrelsen har besluttet at udpege mig som rektor i en ny periode. Vi har i universitetsledelsen igangsat en række strategiske satsninger for universitetet frem til 2025, og dem ser jeg meget frem til, at vi realiserer i de kommende år,” siger Brian Bech Nielsen.

“Det er et kæmpe privilegium at stå i spidsen for de dygtige og engagerede medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet. Vi har høje ambitioner på universitet og evnen til at sætte endnu tydeligere aftryk på samfundet. Både hvad gælder forskning, uddannelser og samarbejde.”

I løbet af de kommende måneder vil Brian Bech Nielsen besøge fakulteter, institutter og andre enheder.

“Jeg vil meget gerne diskutere universitetets udfordringer og muligheder med medarbejdere og studerende – og her vil der være rig lejlighed til dialog.”

Brian Bech Nielsen er født i 1957, gift og har to voksne døtre. Han er uddannet fysiker på Aarhus Universitet, hvor han har haft ledende stillinger som institutleder og dekan, inden han i 2013 blev rektor for Aarhus Universitet.

Ud over bestyrelsens formand og næstformand bestod ansættelsesudvalget af to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og et studentermedlem. Ansættelsesudvalget har indstillet Brian Bech Nielsen til bestyrelsen, der på sit bestyrelsesmøde d. 7. april har tilsluttet sig udvalgets indstilling.