Birgit Schiøtt bliver ny dekan på Faculty of Natural Sciences

Professor Birgit Schiøtt tiltræder som dekan ved Faculty of Natural Sciences den 1. maj. Hun bliver dermed øverste leder for det fakultet, hvor hun har skabt sig en karriere som internationalt anerkendt forsker blandt andet i forståelsen af hjernens kemi, og hvor hun gennem godt otte år var institutleder for Institut for Kemi.

Birgit Schiøtt
Foto: Marjun Danielsen, AU Foto

Professor Birgit Schiøtt er kandidat og ph.d. i kemi fra Aarhus Universitet. Omdrejningspunktet i hendes karriere har været Institut for Kemi på Aarhus Universitet, hvor hun blev lektor i 2001, professor MSO fra 2009, viceinstitutleder i 2010, professor i 2014 og leder af instituttet fra 2014 til 2023. Gennem årene etablerede hun en uafhængig forskningsgruppe inden for medicinalkemi og biofysik, og hun har forsket og undervist i lægemidlers virkemåder, enzymers kemi samt kroppens proteiner. Forskningen har også ført hende på en række længerevarende forskningsophold ved højtrangerede universiteter i udlandet.

På Aarhus Universitet har Birgit Schiøtt engageret sig dybt i undervisnings- og udviklingsaktiviteter og har desuden varetaget en lang række eksterne tillidshverv. Hun har blandt andet været medlem af Forskningspolitisk Udvalg i Videnskabernes Selskab og er medlem af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse, som hun i forbindelse med udnævnelsen til dekan for Natural Sciences nu anmoder om afbeskikkelse fra.

”Birgit Schiøtt kender universitetet og fakultetet særdeles godt indefra, og hun har derudover stor indsigt i vores sektors rammebetingelser. Hun har en meget stærk baggrund inden for forskning og uddannelse, og hun har solid erfaring med samarbejde med vores omverden. Endelig har jeg gennem årene oplevet Birgit som en dygtig og resultatorienteret leder – Hun spænder kort sagt meget bredt og har virkelig gode forudsætninger for med succes at sætte sig i spidsen for fakultetet,” siger Brian Bech Nielsen, som ser meget frem til samarbejdet i universitetsledelsen med Birgit Schiøtt, som er valgt til dekanstillingen af et enigt ansættelsesudvalg fra et stærkt ansøgerfelt.

Som leder af Natural Sciences ser Birgit Schiøtt frem til at samarbejde på tværs af fakultetet og med de enkelte institutter.

”Dem skal jeg nu lære endnu bedre at kende. Det ser jeg rigtig meget frem til og hvordan vi sammen kan spille hinanden gode med respekt for det unikke og holdet og herigennem finde muligheder for NAT både indenfor forskning, uddannelse og samarbejde. Naturvidenskaben indeholder så mange mulige løsninger på de globale udfordringer, men der er stadig behov for meget mere forskning – ikke mindst naturvidenskabelig grundforskning for at nå i mål. Vi har på mange måder det lange lys på hos NAT, men vi er samtidig gode til at bringe forskningen i anvendelse. Det kender jeg fra Kemi, men det gælder bredt for naturvidenskab, hvor problemerne ofte anskues tværfagligt,” siger Birgit Schiøtt.

Som institutleder har hun været en del af fakultetsledelsen og har et godt indblik i, hvordan institutterne har forskellige styrker, muligheder og udfordringer. En løsning et sted, passer ikke nødvendigvis et andet sted.

”Jeg har stor respekt for, at vi skal finde de rette balancer i respekt for hinandens forskelligheder. Gensidig respekt er i det hele taget vigtig for mig som leder – jeg lægger meget stor vægt på et godt arbejds- og studiemiljø og på den gode arbejdsplads med gode karrieremuligheder gennem hele karrieren.”

Birgit Schiøtt tiltræder som dekan på Natural Sciences den 1. maj. Hun er ansat for fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år.

Konstitueret dekan Erik Østergaard Jensen vender 1. maj tilbage til Molekylærbiologi og Genetik (MBG) som institutleder for en kortere periode. Stillingen bliver slået op inden længe.  

Ansættelsesudvalget bestod af:

 • Rektor Brian Bech Nielsen
 • Prorektor Berit Eika
 • Universitetsdirektør Kristian Thorn
 • Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences
 • Prodekan for Uddannelse Kristine Kilså, Natural Sciences
 • Institutleder for Biologi Hans Brix 
 • Vicedirektør for AU HR Anne Lindholm Behnk
 • Sekretariatsleder Aske Dahl Sløk fra fakultetssekretariatet på Natural Sciences

Desuden har følgende personer taget del i ansættelsesprocessen som rådgivningsgruppe for ansættelsesudvalget:

 • Lektor Bjørn Panyella Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Professor og centerleder Trine Bilde fra Institut for Biologi – Genetik, økologi og evolution
 • Professor Michael Drewsen fra Institut for Fysik og Astronomi – Center for Complex Quantum Systems
 • Professor Rikke Louise Meyer fra Interdisciplinary Nanoscience Center
 • Specialkonsulent Yvonne E G Eskildsen-Helmond fra Interdisciplinary Nanoscience Center
 • Ph.d.-studerende Heiðrikur í Garði Mortensen, Institut for Geoscience