Brev til demonstrerende studerende

Prorektor Berit Eika skriver til de demonstrerende studerende på vegne af universitetsledelsen.

Foto: Anders Trærup

Aarhus den 24. november 2014

Kære studerende fra gruppen ”Et andet universitet”

I har nu blokeret en række kontorer og mødelokaler i bygning 1430 siden onsdag morgen den 19. november. Blokaden ønsker vi nu ophævet, så medarbejderne frit og uhindret kan få adgang til deres arbejdspladser.

Vi har i den forløbne periode, via drøftelser med jer, forsøgt at få adgang til de blokerede kontorer og mødelokaler – uden held.

Blokaden i bygning 1430 skyldes, så vidt vi er orienteret, at I er utilfredse med flere politisk vedtagne reformer så som Fremdriftsreformen og dimensioneringsmodellen. Der er tale om politiske beslutninger, som de berørte medarbejdere på Aarhus Universitet ikke har haft indflydelse på, og de er derfor uforskyldte blevet en del af denne blokade.

Det ligger i universitetskulturen, at studerende giver deres mening til kende gennem demonstrationer o. lign. Ledelsen har tradition for at tage pænt imod de studerende og lytte til argumenterne – uanset om vi er enige eller uenige. Det har vi også gjort denne gang. Ledelsen har heller ikke forsøgt at få ophævet blokaden, selv om den er ulovlig og besværliggør arbejdet for en række medarbejdere.

Efter fem dages blokade må vi nu meddele jer, at vi ønsker blokaden i bygning 1430 ophævet, således at medarbejderne fra i dag, mandag den 24. november, igen kan få adgang til kontorer og mødelokaler og frit og uhindret kan gennemføre deres arbejde.

I er fortsat velkomne til at markere jeres synspunkter i bygning 1430, men gæster og universitetets øvrige medarbejdere og studerende skal kunne færdes i bygningen ugeneret, og den skal kunne låses af om aftenen på normal vis. Såfremt I ønsker et lokale til at afholde møde i, hjælper vi gerne med det.

Samtidig vil vi gerne gentage vores tilbud om, at både rektor og prorektor gerne stiller op til et møde med jer, såfremt dette måtte have jeres interesse.

Vi ser frem til, at I ophæver blokaden i fred og fordragelighed og takker for, at I har udvist respekt og ordentlighed i forhold til de berørte medarbejdere og de bygninger, I har opholdt jer i.

 

Med venlig hilsen

Prorektor Berit Eika

På vegne af universitetsledelsen