Circle U. finansierer 13 nye turbo-projekter

13 projekter – heraf syv med AU-deltagelse – har fået seed funding fra universitetsalliancen Circle U. Midlerne støtter små bottom-up projekter, der på sigt kan vokse sig større.

Fra kunstig intelligens i tandlægestolen til en Circle U.-lympiade.

Forskere og TAP’ere fra Aarhus Universitet er involveret i syv af de 13 projekter, som netop har fået et økonomisk rygstød fra universitetsalliancen Circle U.

Det er alliancens såkaldte Seed Funding Scheme, som har fordelt 120.000 euro til projekter, der alle sigter mod at udvikle nye samarbejder på tværs af de ni universiteter.

AU står i spidsen for ét af projekterne ved lektor Ruben Pauwels fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Sammen med kolleger fra både AU, Oslo og London skal han arbejde frem mod nye måder at træne AI-modeller til at stille den rette diagnose.

Derudover indgår Aarhus Universitet som partner på seks andre projekter:

  • Science, Environment and Gender: The Reception of "Silent Spring“ nowadays (Anne Jensen/TECH)
  • Accelerating the Societal Dimension of Open Science Training through Citizen Science (Kristian Hvidtfelt Nielsen/NAT)
  • Consumption Reduction to Induce Social and Environmental Sustainability (Mirja Hubert og Nina Mølgaard / Aarhus BSS)
  • Co-creating Cultural Competency Education—Transcending multilingualism and multiculturalism (Ana Kanareva-Dimitrovska og Ann Carroll-Boegh / Arts)
  • Generative AI, health literacy and well-being of citizens (Helle Maindal/Health)
  • Building a New Generation of Young Researchers to tackle climate issues and air quality: atmospheric pollutants, first aggregation stages and water interactions in aerosol formation (Merete Bilde, Marianne Glasius, Jonas Elm / NAT)
  • Circle U-lympics, a warm up for Paris 2024 (Lotte Skovborg/IC, Marianne Fibiger/Arts, Anne Møller Jeppesen/Health Studier)

Der blev i alt indsendt 66 ansøgninger til Seed Funding-puljen, som er blevet evalueret af et panel på 11 forskere. Én af dem er dekan for Circle U.’s Open Campus, prof. Eivind Engebregtsen, der understreger, at ansøgerfeltets høje kvalitet gjorde det endelige valg til en svær beslutning:

”Både bredden og kvaliteten af ansøgningerne demonstrerer præcist, hvorfor Seed Funding- virkemidlet er så relevant for partnerne i Circle U.”.

De enkelte bevillinger er på omkring 10.000 euro, men tanken er, at projekterne skal bruges som springbræt til at styrke samarbejdet i Circle U. og med tiden gerne afføde større projekter. En ny runde med Seed Funding-bevillinger ventes opslået i 2024.