Danmarks Studieundersøgelse er i gang: En høj svarprocent er vigtig

I uge 43 modtager alle studerende Danmarks Studieundersøgelse i Digital Post. En høj svarprocent er vigtig for AU’s arbejde med studiemiljøet og med uddannelsernes kvalitet.

Danmarks Studieundersøgelse er et af AU’s vigtigste redskaber i arbejdet med at udvikle studiemiljøet og sikre kvaliteten af uddannelserne. Foto: Lars Kruse

Når AU’s studerende åbner deres digitale postkasse i uge 43, bliver de mødt af Danmarks Studieundersøgelse, som giver et aktuelt billede af de studerendes trivsel og oplevelse af deres uddannelser. De studerende bliver bl.a. spurgt ind til deres faglige og sociale trivsel, udbytte af undervisningen, tidsforbrug på studiet, stress og ensomhed og meget andet.

Danmarks Studieundersøgelse er et af AU’s vigtigste redskaber i arbejdet med at udvikle studiemiljø og trivsel – og sikre kvaliteten af de enkelte uddannelser gennem det løbende kvalitetsarbejde. I år danner resultaterne også grundlag for AU’s undervisningsmiljøvurdering og uddannelsernes lokale handleplaner, som udformes hvert 3. år – og det gør undersøgelsen endnu mere vigtig. Og der er ifølge prorektor Berit Eika behov for en særlig opmærksomhed:

”Ved sidste undersøgelse var svarprocenten på godt og vel 30 pct. For at få retvisende og anvendelige resultater på alle uddannelser, er der brug for, at flere studerende tager sig tid til at besvare spørgeskemaet. Derfor gør vi i år på fakulteterne en særlig indsats for at skabe opbakning i de enkelte studiemiljøer. Den indsats er meget værdifuld og højt værdsat,” siger Berit Eika.

Danmarks Studieundersøgelse bliver sendt til alle studerende på de danske videregående uddannelser af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Der er deadline for svar den 28. november.

Læs mere om studieundersøgelsen og se tidligere undersøgelser på: www.studerende.au.dk/studieundersøgelse (opdateres løbende)

Om Danmarks Studieundersøgelse

  • Danmarks Studieundersøgelse udsendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til alle studerende på de danske videregående uddannelser
  • De studerende modtager skemaet i Digital Post og AU-mail i starten af uge 43. Deadline for svar er 28. november
  • Skemaet består af ca. 100 spørgsmål og tager ca. 15-20 minutter at besvare
  • Resultaterne fra årets undersøgelse danner grundlag for AU’s undervisningsmiljøvurdering og handleplaner på de enkelte uddannelser, som udarbejdes hvert 3. år (sidst i 2020).
  • Data fra Danmarks Studieundersøgelse danner også grundlag for tre af de i alt otte indikatorer i AU’s kvalitetssystem, som drøftes årligt på uddannelserne ud fra niveauerne rød, gul eller grøn.
  • Resultaterne indgår desuden i ministeriets arbejde med hhv:
    • Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres uddannelse og egne tilgange til læring)
    • Uddannelseszoom (digitalt værktøj, hvor de studerende kan sammenligne uddannelser)