Det er nu, bevillinger fra AUFF skal søges

Aarhus Universitets Forskningsfond har netop offentliggjort opslagene fra AUFF NOVA og AUFF Starting Grants i 2016.

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.

Med Starting Grants ønsker AUFF at sikre fremragende nyansatte og kommende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet.

De to opslag findes her: