EDU-IT: AU’s visioner til debat

Hvad er AU’s visioner for brugen af digitale elementer i undervisningen? Og hvad skal der til for at indfri dem? Det var nogle af de centrale spørgsmål på en workshop den 21. marts, hvor der blev udvekslet erfaringer og ideer på kryds og tværs. De mange input indgår nu i det videre arbejde med at sætte rammerne for brugen af Educational IT på AU, fortæller prorektor Berit Eika.

Prorektor Berit Eika byder velkommen til dagens workshop. Foto: Sinne Brandt Jakobsen
I forskellige gruppeøvelser fik deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs. Foto: Sinne Brandt Jakobsen

Da Aarhus Universitet i 2018 søsatte EDU-IT satsningen som en del af universitetets digitaliseringsstrategi, havde de færreste nok fantasi til at forestille sig, at en global pandemi blot to år senere skulle sætte turbo på brugen af digitale elementer i undervisningen for både undervisere og studerende.

Den 21. marts – godt to år efter den første nedlukning og over halvvejs inde i EDU-IT satsningen – mødtes AU’s uddannelsesudvalg med en række studieledere, undervisere, studerende og repræsentanter fra Centre for Educational Development (CED) til en tværfaglig workshop om brugen af digitale elementer i undervisningen. Målet var at samle op på erfaringerne, drøfte muligheder og udfordringer og ikke mindst sætte gang i en snak om AU’s visioner og rammerne for et sæt fælles principper på tværs af AU. Og det var en berigende dag med masser af input til det videre arbejde, fortæller prorektor Berit Eika:

”Under corona lærte vi, at vi sagtens kan mødes, arbejde og undervise online. Men vi lærte også, at det sociale samvær og fysiske fremmøde er afgørende for de studerendes trivsel og motivation. Derfor handler det nu om at finde de helt rigtige rammer for digitalt understøttet undervisning centreret omkring det fysiske møde på campus. Jeg glæder mig meget til at drøfte de mange input med uddannelsesudvalget og til at fortsætte dialogen på tværs af organisationen,” afslutter hun.

Udpluk af input fra workshoppen

  • Det fysiske møde mellem underviser og studerende er essentielt, og digital undervisning kan ikke stå alene.
  • Digitale elementer kan med fordel tænkes ind både i selve undervisningen og mellem undervisningsgangene. Fx kan korte introduktionsvideoer, som de studerende kan se før undervisningen, give bedre plads til diskussion og dialog i det fysiske møde.
  • Brugen af digitale elementer i undervisningen skal give mening for underviseren. Der er ikke én måde at gøre det på.
  • Det er vigtigt, at undervisere har de rette digitale kompetencer og ressourcer til at kunne anvende digitale elementer.

Vil du vide mere?

AU Educate kan undervisere finde en lang række gode råd og tips til, hvordan man bruger digitale elementer i undervisningen.

CED udbyder også en lang række kurser i de forskellige værktøjer og laver også skræddersyede kurser efter behov (læs mere her). Kontakt CED for mere information.

Fakta om EDU-IT-satsningen

  • Blev søsat i 2018, som en del af AU’s digitaliseringsstrategi, og løber frem til 2023
  • Har som mål at øge kvaliteten af AU’s uddannelser gennem udvikling af undervisningsformer med øget og bedre brug af IT