En organisation i bedre balance

Universitetsledelsen fulgte i går op på den interne problemanalyse og beslutningerne fra oktober 2014, hvor universitetsledelsen satte rammerne for den videre opfølgning.

”Jeg vil gerne kvittere over for medarbejderne for at have bidraget så koncentreret og konstruktivt i denne proces," siger rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU.

På de fire fakulteter har man foretaget såkaldte instituteftersyn med det formål at sikre sig, at institutstrukturen understøtter forsknings- og uddannelsesmiljøerne optimalt. Det har ført til  mindre justeringer i strukturen på BSS, mens de tre andre fakulteter ikke ændrer i den overordnede institutstruktur. På ST arbejdes der fortsat med et eftersyn af ingeniørområdet og den overordnede sammenhæng mellem de to ingeniørinstitutter. Arts bevarer den nuværende institutstruktur, men indfører en afdelingsstruktur.

Det er Brian Bech Nielsens oplevelse, at der i løbet af efteråret er blevet arbejdet målrettet og intenst både på fakulteterne og i administrationen, der har skullet implementere en ny administrativ organisation. 

”Jeg vil gerne kvittere over for medarbejderne for at have bidraget så koncentreret og konstruktivt i denne proces. Der er lagt et meget stort stykke arbejde i det, og derfor ligger der nu et godt grundlag for at komme videre.”

Selvom beslutningerne i sig selv er et stort skridt på vejen mod målet, så er det selve den fælles håndtering af løsningerne i de lokale miljøer, der gør den store forskel.

”Problemanalysen afslørede, at vi stod med en organisation, som ikke var i ligevægt, og som var præget af spændinger mellem de videnskabelige og de administrative områder. Jeg håber meget, at denne proces har bidraget til, at vi igen ser på hinanden som gode kollegaer og vigtige samarbejdspartnere, som vi skylder vores respekt. Det er det, universitetet har brug for,” fortæller han.

Ikke flere store forandringer

Ikke alle brikker faldt på plads på mødet i går. Arbejdet med at skabe lokale løsningsmodeller fortsætter, blandt andet med konkrete initiativer, der skal styrke forankringen og inddragelsen i de eksisterende organer samt udviklingen af en ny tilgang til kommunikation og profilering.

Det er imidlertid vigtigt for Brian Bech Nielsen, at processen gives den nødvendige tid og foregår i overensstemmelse med de lokale miljøers konkrete behov og lokale identitet:

”Der er forskel på eksempelvis en kemikers, en historikers og en økonomimedarbejders arbejdsvilkår, og vi slår ikke de sidste søm i, før vi har haft dialogen med de berørte medarbejdere.”

Det er endnu ikke muligt at sætte en slutdato for, hvornår de sidste beslutninger tages, fordi det kræver tid at sikre inddragelse på alle niveauer og finde de rigtige løsninger, men Brian Bech Nielsen forventer ikke flere store omvæltninger i en rum tid:

”Vi forventer at have tingene på plads i løbet af foråret, og så vil organisationen stille og roligt begynde at tilpasse sig. Skulle der opstå knaster undervejs, vil vi arbejde på at fjerne dem så hurtigt som muligt”.