Ét dagligt besøg fra Intern post

Fra august kommer Intern Post forbi én gang dagligt i Aarhus. In- og eksterne forsendelser kan forventes fremme hos modtager den følgende dag.

De fleste poststeder vil fra den 4. august 2014 få besøg i løbet af formiddagen, mens andre får besøg om eftermiddagen – der er omdelt information herom til de enkelte poststeder.

Desuden er det muligt at aflevere såvel intern som ekstern post hos Intern Post på Katrinebjergvej 105 i tidsrummene kl. 12.30-13.00 og kl. 15.00-15.30.

Ændringen træder i kraft den 4. august 2014.

Særydelser

Intern Post udfører efter aftale fortsat særydelser – f.eks. udbringning af magasiner og eksamensopgaver samt AU interne transportopgaver o.lign. Særydelser skal rekvireres i god tid – dvs. minimum 5 arbejdsdage før den uge, hvor opgaven ønskes udført – ved henvendelse til Intern Post.

Opgaven vil blive udført indenfor 5 arbejdsdage (normalt indenfor en arbejdsuge). Ved ønske om udbringning på en bestemt dag - eller for sen varsling - forbeholder Intern Post sig retten til at afregne omkostningen til studentermedhjælp eller lign. til rekvirenten (dette vil dog blive oplyst i forbindelse med rekvireringen).

Kurérpost

Kurérpost skal rekvireres af bruger. Du kan læse mere om fremgangsmåden for bestilling af kurérpost på AU’s hjemmeside under Intern Post – og du er desuden velkomne til at kontakte Intern Post for instruktion.

Kontakt Intern Post

Ole Asserbo Christiansen på mobil 28 99 25 35

Anne Pusch Rasmussen på mobil 60 20 26 19

E-mail: intern-post@au.dk