Få ekstra regnekræfter til dit forskningsprojekt på supercomputere

Er du forsker eller ph.d.-studerende, kan du nu søge om at få del i ekstraordinære regnekræfter på supercomputere. Denne gang er det ressourcer på de nationale HPC-anlæg inklusiv den danske del af den fælleseuropæiske supercomputer LUMI, der er i spil. Ansøgningsfristen er 5. marts 2023.

Billede af serverrum til illustration af HPC-ressourcer
Foto: Lars Kruse

DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation – koordinerer brugen af de nationale HPC-ressourcer på vegne af de danske universiteter, og i øjeblikket har DeiC et kald, hvor forskere og ph.d.-studerende kan søge om ekstra regnerkræfter. Denne gang tildeles der ressourcer på de nationale HPC-anlæg inklusiv den danske del af den fælleseuropæiske supercomputer LUMI.

Forsker: Adgang til LUMI gør mit arbejde lettere

LUMI er den hurtigste supercomputer i Europa og den tredjehurtigste i verden, og flere AU-forskere har allerede projekter i gang på LUMI-computeren. En af dem er Riyajul Islam, postdoc ved Institut for Mekanik og Produktion. Han forsker i magnetisme og bruger det europæiske HPC-anlæg til at udføre komplekse beregninger.

”Det har været en fantastisk oplevelse at bruge LUMI. Selvom det fungerer på næsten samme måde som andre Linux-systemer, så tilbyder LUMI fx store hukommelses-ressourcer og adskillige processorer, hvilket gør mit arbejde meget lettere og giver mig muligheder, som jeg ikke ville have på mit eget system. Det betyder, at vi på forskerholdet ikke skal bekymre os om at finde yderligere ressourcer, hvilket er meget tidskrævende,” siger Riyajul Islam.

At få adgang til HPC-ressourcer er en rigtig god mulighed, og derfor bør alle AU-forskere med relevante projekter søge kaldet. Sådan lyder opfordringen fra Brian Vinter, prodekan for forskning på Tech og medlem af styregruppen for DeiC.

”Et enkelt universitet kan slet ikke tilbyde den samme regnekraft som HPC-anlæg tilbyder, og derfor er det vigtigt at AU’s forskere benytter sig af muligheden, når den er der. Det gælder ikke mindst, når der er en chance for at få plads på LUMI-computeren,” siger han.

Mere information

Se DeiC’s side om det aktuelle kald om regnetid på nationale HPC-anlæg og LUMI.

Se også AU’s side om adgang til HPC-regneressourcer.

Har du brug for hjælp, kontakt AU’s HPC front office på deicfrontoffice@au.dk