Få gode rabatter ved indkøb af bøger

Både bibliotekerne og andre bogindkøbere på AU kan få gode rabatter og leveringsbetingelser med en ny rammeaftale på indkøb af bøger.

Indkøb har i samarbejde med en brugergruppe bestående af repræsentanter fra Aarhus Universitet og Statsbiblioteket A/S lavet en rammeaftale på indkøb af bøger. Aftalen giver gode rabatsatser og leveringsbetingelser og er også attraktiv for andre bogindkøbere end bibliotekerne.

Der er indgået aftaler med tre forskellige leverandører:

  • Stakbogladen: Danske og grønlandske udgivelser, samt udgivelser fra engelsksprogede lande
  • Scanvik: Udgivelser fra de øvrige nordiske lande
  • Factum Books: Udgivelser fra vesteuropæiske lande eksklusiv Storbritannien og Irland  

Aftalen er obligatorisk for bibliotekerne, men hvis du skal købe bøger i forbindelse med forskning eller undervisning – og det er AU, der betaler - har du også mulighed for at bruge den. I mange tilfælde vil du kunne opnå bedre priser end ved indkøb andre steder på grund af de gode rabatter.

Hvis du vælger at købe dine bøger fra en af de tre leverandører, skal du enten oprettes som kunde (se hvordan på Indkøbs hjemmeside) eller opgive EAN-nummer ved bestillingen – så får du del i rabatten.

Aftalen giver udover attraktive rabatsatser også gode leveringsbetingelser. Afhængig af den enkelte udgivelse er der garanteret en leveringstid på mellem 2 og 4 uger.

Find oplysninger om rabatsatser og leveringsbetingelse mv. på Indkøbs hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/boeger/

Hvis du har spørgsmål til aftalen, kan du kontakte Marie-Louise Nordlander, maln@au.dk.

Aftalen trådte i kraft d. 1. september 2014 og løber i 3 år.